www.distrigo.com adresinden erişilen site (bundan sonra “site” olarak anılacaktır), sitenin kullanıcılarının kişisel olarak bilgilendirilmesine yöneliktir. Bu sitenin erişimi ve kullanımı aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan işbu “yasal uyarılar” belgesinin yanı sıra geçerli yasa ve/veya yönetmeliklere tabidir. Bu siteye bağlantı ve erişim, kullanıcının işbu yasal uyarıların tüm hükümlerini tamamen ve koşulsuz kabul ettiğini gösterir.

Site sahibi şirket, işbu yasal uyarıların yanı sıra sitede sunulan bütün öğeleri, ürünleri veya hizmetleri önceden ihbarda bulunmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu değişikliklerin tümü, siteyle ilgili işbu yasal uyarıları incelemesi gereken tüm kullanıcılar için geçerlidir.

İşbu yasal uyarılar, Fransız hukukuna tabidir.

Yayın


www.distrigo.com sitesinin yayınlayan şirket:
PSA Grubu - PSA Satış Sonrası
2 - 10 Boulevard de l'Europe
78600 Poissy (Fransa)
Fransız hukukuna tabi, Paris RCS’de B 552100 554 numarayla tescilli anonim şirket
İletişim Direktörü: Christophe MUSY
Site Sorumlusu: Delphine LAFON DEGRANGE
Site planı ve bölümlerin özeti: site sayfasının altında görüntülenir
www.distrigo.com sitesi sunucusu: Amazon (AWS), Paris Veri Merkezi: https://aws.amazon.com/fr/paris/

Fikri mülkiyet hakları


Sitenin sahibi şirket, site kullanıcılarını sitedeki birçok öğeye ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bilgilendirir:

1. Fotoğraflar, makaleler, tasarımlar, canlandırmalar, ses kayıtları ya da dijital videolar telif hakkı mevzuatıyla korunur;
2. Sitede yer alabilecek otomobil parçalarının ve araçların modelleri çizim ve modellere dair mevzuatla korunur;
3. Başta “PEUGEOT” markası, “aslan” logosu, “CITROËN” markası, “double chevron” (çift şerit) logosu, “DS” logosu, “DISTRIGO Parça Dağıtımı” yarı temsili markası; "EUROREPAR"; "EUROREPAR CAR SERVICE"; "REMAN", "FORWELT BY EUROREPAR” markalarının yanı sıra Distrigo teklifinin bu sitede sunulan tedarikçi ortak markalarının tümü ve ayrıca sitede yer alan araç ve otomobil parçası modellerinin markaları markalara dair mevzuatla korunur. Bu şekilde korunan öğeler Peugeot SA, yetkili satıcıları veya sitenin sahibi şirkete bu öğeleri işletme yetkisi veren üçüncü tarafların mülküdür. Bu bağlamda, Fikri Mülkiyet Yasası madde 122-5’in yasal olarak kabul ettiği istisnalar hariç, sitenin korunan öğelerinin PSA Grubu'nun ön yazılı izni olmadan herhangi bir yöntemle, herhangi bir şekilde, herhangi bir süreçle ve herhangi bir ortamda (kağıt, dijital, vb.) kısmen veya tümüyle çoğaltılması, temsil edilmesi, kullanılması, uyarlanması, değiştirilmesi, birleştirilmesi, çevrilmesi, pazarlanması yasaktır; bunların yapılması telif ve/veya çizim ve model ve/veya marka haklarının ihlalini teşkil eder ve telif hakkı ihlalinde üç (3) yıl hapis ve üç yüz bin avro (300.000 €) para cezası, marka ihlalinde dört (4) yıl hapis ve dört yüz bin avro (400.000 €) para cezasıyla cezalandırılır.İşbu sitede yer görüntülenen yazılımların markaları ve logoları, onları işleten şirketlerin mülkiyetindedir ve söz konusu şirketlerin ön yazılı onayı olmadan işletilemezler. Bu markalar bunlarla sınırlı olmamakla birlikte işbu yasal uyarılarda ismen tanımlanmamış yazılımları da içerir. Bu yazılımlar, telif hakkıyla korunur ve bir lisans sözleşmesinin ifasını gerektirir. Sahiplerinin ön yazılı onayı olmadan kullanılmaları yasaktır ve telif hakkı ihlali oluşturur.

Ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgiler

İşbu internet sitesinin sayfalarında yer alan bilgiler ve illüstrasyonlar sitenin değişik sayfalarının online olması veya güncellenmesi sırasında geçerli olan teknik özellikleri temel almıştır.

Ürünlerimizi ve tekliflerimizi sürekli iyileştirme politikası çerçevesinde teknik özellikler, donanımlar, isteğe bağlı seçenekler ve renkler her zaman değiştirilebilir. Ayrıca mevcut çoğaltma teknikleri renklerin aslına uygun şekilde çoğaltılmasına izin vermez.

İşbu sitede sunulan teklifler ve hizmetler Fransa’da dağıtıldığı gibidir. Ülkeden ülkeye değişebilir ya da tüm ülkelerde bulunmayabilirler; hatta bir ülkede trafiğe çıkmalarına bile onay verilmeyebilir.

Promosyon sayfasında (varsa) görüntülenen ticari teklifler, mevcut stoklar ve duyurulan süreyle sınırlıdır.  Bu teklifleri örneklendirmek için kullanılan görseller bağlayıcı değildir.


Her durumda, işbu sitede yer alan bilgiler genel niteliklidir ve sözleşme değeri yoktur.