Zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Nahlížení na stránky www.distrigo.com je možné, aniž byste museli prozradit svou totožnost nebo jakékoli jiné osobní údaje, které se vás týkají. Pokud jde o osobní údaje, které byste nám museli sdělit, máte právo na přístup a opravu v souladu s francouzským zákonem „Informatique et Liberté“ č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, právo, které můžete uplatnit mail na: Stellantis Group – Aftermarket Sales & Services – Marketing Distrigo – 2-10 boulevard de l'Europe – 78300 FRANCIE Shromažďování určitých osobních údajů je nezbytné pro reakci na vaše žádosti o informace a/nebo případně pro zpracování vašich žádostí o přihlášení k odběru elektronického zpravodaje („seznam adresátů“). Totéž platí v případě poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře. V souladu s článkem 27 francouzského zákona „Informatique et Libertés“ č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 jsou informace nezbytné pro Groupe Stellantis, její dceřiné společnosti, její dovozce a obchodní sítě uvedených dceřiných společností a dovozců označeny hvězdička na stránkách webu www.distrigo.com. Další požadované informace, u kterých je odpověď nepovinná, slouží k tomu, abychom vás lépe poznali a zlepšili vám nabízené služby. Shromážděné informace podléhají počítačovému zpracování. Máte právo na přístup, úpravu, opravu a vymazání údajů, které se vás týkají. (článek 34 zákona „Informatique et Libertés“). Pro uplatnění těchto práv prosím kontaktujte Stellantis Group – Aftermarket Sales & Services – Marketing Distrigo – 2-10 boulevard de l'Europe – 78300 FRANCIE Je třeba poznamenat, že údaje zadané v online kontaktním formuláři jsou zasílány přímo členovi partnerské sítě Distrigo vybranému uživatelem internetu (Distrigo Plate, Distrigo Relay, Distrigo Market). Neuchovávají je Groupe Stellantis a Groupe Stellantis, stejně jako společnost Distrigo nemůže nést odpovědnost za jakékoli nesprávné použití těchto údajů členy sítě Distrigo nebo jedním z partnerů. tohoto distributora (Distrigo Plate, Distrigo Relay, Distrigo Market). Údaje přenášené na partnerské štítky Distrigo na dobrovolnou žádost uživatele internetu, který tuto potřebu vyjádřil prostřednictvím formuláře „kontaktujte nás“ online na stránce www.distrigo.com, mají usnadnit kontakt mezi štítky Distrigo a autoservisy se zájmem o informace, nabídky a služby, které by jim tyto značky byly schopny nabídnout. Partnerské desky Distrigo si vyhrazují právo nereagovat na požadavky. Kromě toho se partnerské značky Distrigo, když reagují nebo udělují komerční nabídky, rozhodnou samostatně přijmout svou odpovědnost vůči lidem, kteří je kontaktovali. Stellantis Group nemůže nést odpovědnost za obsah těchto nabídek nebo odpovědi poskytnuté partnerskými značkami Distrigo nebo případně jejich subdodavateli a partnery. V souvislosti s výměnou informací mezi uživatelem internetu, který navázal kontakt prostřednictvím formuláře stránky Distrigo, a štítkem Distrigo, který si vybral, musí být práva na přístup, úpravu, opravu a vymazání údajů, která se ho týkají, adresována přímo příslušnému štítku Distrigo. , prostřednictvím souřadnic této desky Distrigo zobrazené na stránce www.distrigo.com